ШУМЕН: Във връзка с възникналия обществен дебат относно ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)
––––––––––––––
Събитието се проведе в залата на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен на 09.02.2018 г. (петък) от 10.00 часа. На общественото обсъждане бяха поканени граждани, неправителствени организации от Обществения форум на област Шумен, представители на различните вероизповедания и общински съветници.
––––––––––––––
Медиен партньор:
–––––––––––––––––––––––––
Радио „Глас на Истината“ – Radio „Voice Of the Truth“
@RadioVOT – ( www.RadioVOT.com )