Псалми 119:56
Това е моето хваление, Че опазих Твоите правила.