Може да ни намерите на следните интернет адреси:

Website: www.blagovestie.com

Website: www.blagovestie.za1.tv

Website: www.propoved.com/?cat=463

Online: www.blagovestie.com/live.php

Online: www.blagovestie.za1.tv/live

Online: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas/live

Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs

Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie

YouTube channel: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas

bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie

Google+ (+Blagovestie)

www.facebook.com/ChristianVideoPortal