Views

Ретранслиран сигнал от канала на Общо молитвено движение и братолюбие
https://www.facebook.com/molitvabg/
https://www.youtube.com/channel/UCZz5GNFEFIkJHJnIgv3ZctQ
https://molitvabg.org/

Национална молитва за България, 2021 г., част 1 (на живо от Стара Загора)

БЕЦ Kазанлък |