Views

Исус каза „… за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“

Не с човешка сила и способности, а чрез Духа Ми, казва Господ на Силите! – Пастор Иван ,Част 1