Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 7 април, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Не остана праведен“
Пасаж: Псалм 12

п-р Людмил Ятански – „Не остана праведен“ – 07.04.2021

Блага вест |