Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 4 април, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Вярвам“
Пасаж: Йоан 4:43-54

п-р Людмил Ятански – „Вярвам“ – 04.04.2021

Блага вест |