Views

Проповед от църква „Блага вест“ София от 24 февруари, 2021 г.
Говорител: Алекси Алексов
Тема: „Силата на жената“
Пасаж: Тит: 2:1-10

Алекси Алексов – „Силата на жената“ – 24.02.2021

Блага вест |