Views

ТЕМА; „Защото Бог толкова възлюби света“
Неделна служба, с пастор Васил Петров, 21 Февруари 2021 г. от 10:00 часа на живо.
Вход свободен

„Защото Бог толкова възлюби света“ Неделна служба, с пастор Васил Петров

Васил Петров |