Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 21 февруари, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Плът или дух“
Пасаж: Йоан 3:1-25

п-р Людмил Ятански – „Плът или дух“ – 21.02.2021

Блага вест |