Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 17 февруари, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Къде си?“
Пасаж: Псалм 10

п-р Людмил Ятански – „Къде си?“ – 17.02.2021

Блага вест |