Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 14 февруари, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Истинският храм“
Пасаж: Йоан 2:13-26

п-р Людмил Ятански – „Истинският храм“ – 14.02.2021

Блага вест |