Views

ИМЕТО над всики имена. ИМЕТО, което променя съдби, дава смисъл на живота, обръща провала в победа и прави невъзможното възможно! Името на Аврам беше променено в Авраам, на Яков в Израел, на Симон в Петър, а Исус ни завеща ИМЕТО над всички други имена. ИМЕТО на Исус Христос, с което се наричаме вярващите днес определя Божествените параметри на нашата роля и мисия на тази земя

ИМЕТО над всички имена. ИМЕТО, което променя съдби и дава смисъл на живота – П-р Иван Хазърбасан

Християнски Център София |