Views

Вашата финансова подкрепа ни позволява да пускаме нови песни и Богослужения и да достигнем до повече хора за Бога!
Помислете за подкрепа на нашата работа в Господа!

За еднократна подкрепа:
https://paypal.me/tommyk@mail.bg

За постоянна подкрепа с награди:
http://patreon.com/PastorTommyKarakolev

Свържи се с нас:
Църква „Насърчение“ Facebook: https://facebook.com/EncouragementChurch
Църква „Насърчение“ Instagram:
https://instagram.com/EncouragementChurch

My Video

Елин Пелин |