Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 13 януари, 2021 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „На Тебе уповавам“
Пасаж: Псалм 7

п-р Людмил Ятански – „На Тебе уповавам“ – 13.01.2021

Блага вест |