Views

Вашата финансова подкрепа ни позволява да пускаме нови песни и Богослужения и да достигяме до повече хора за Бога!
Помислете за подкрепата на нашата работа в Господа!

За еднократна подкрепа:
https://paypal.me/tommyk@mail.bg

За постоянна подкрепа с награди:
http://patreon.com/PastorTommyKarakolev

Свържи се с нас:
Църква „Насърчение“ Facebook: https://www.facebook.com/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-104835814893129

Проповед: „Бъди Близо до Бога през 2021 – НАШАТА ЦЕЛ И ПОСОКА“ /3част/ – Пастор Томи Караколев

Елин Пелин |