Views

ТЕМА; „Да бъде светлина“

Неделна служба с Пастор Васил Петров, 10 Януари 2021 г. от 10:00 часа на живо.

Вход свободен

„Да бъде светлина“ Неделна служба с Пастор Васил Петров

Васил Петров |