Views

Деяния 27:20-25 И понеже за много дни не се виждаше ни слънце ни звезди, и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да ни не постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само кораба; защото ангел от Бога, чийто съм аз и комуто служа, застана до мене тая нощ и рече, Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и, ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано.

01/03/21 Пастир Росен Спасов – Бъдете бодри

Росен Спасов |