Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 18 ноември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Да устоим докрай“
Пасаж: Матей 13:19-23

п-р Венко Данев – „Да устоим докрай“ – 18.11.2020

Блага вест |