Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 15 ноември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Слушай баща си и майка си“
Пасаж: Ефесяни 6:1-12

п-р Людмил Ятански – „Слушай баща си и майка си“ – 15.11.2020

Блага вест |