Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 1 ноември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Не споменавай, даже“
Пасаж: Ефесяни 5:1-21

п-р Людмил Ятански – „Не споменавай, даже“ – 01.11.2020

Блага вест |