Views

#давбългария #данитанев #църква
Как се справяш, когато живота те удари? Може би си мислиш, че Бог те е забравил? Не пропускай това взривяващо и дълбоко слово, което ще ти открие нови хоризонти и ще видиш живота си от перспективата на Бог!

Когато мислиш, че Бог те е забравил…

ДАВ - Сливен |