Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 14 октомври, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Блаженият“
Пасаж: Псалм 1

п-р Людмил Ятански – „Блаженият“ – 14.10.2020

Блага вест |