Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 11 октомври, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Растежът“
Пасаж: Eфесяни 4:1-16

п-р Людмил Ятански – „Растежът“ – 11.10.2020

Блага вест |