Views

Жетвата е изобилна, работниците са малко казва Словото.
Ще бъдем ли част от изграждането на хамбара за жетвата?
Готови ли сме да бъдем работници на нивата?

Последвайте ни в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/lifeofvictorychristiancenter/

Направи ми хамбар за жетвата! | п-р Илия Илиев

Живот на Победа |