Views

4.10.2020 г., прочит: Филипяни 4:10-20. Проповед: п-р Благовест Николов. Първа евангелска съборна църква – гр. София.

Силата да бъдеш удовлетворен, въпреки обстоятелствата

Първа Евангелска |