Views

Gen 22:12 И ангелът рече: да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо; защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже на пожали за Мене и сина си, единствения си син.

10/04/20 Христо Христов – Сърцето на Аврам

Росен Спасов |