Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 4 октомври, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Неограничена сила“
Пасаж: Eфесяни 3

п-р Людмил Ятански – „Неограничена сила“ – 04.10.2020

Блага вест |