Views

Apostle Ivo Koychev is a minister filled with the spirit of pioneering and passion for God’s Word. As founder and senior pastor/apostle of Life in Glory ACC, Ivo has devoted more than 18 years of his life to the church, carrying the freedom and power of the Holy Spirit. He is called with an apostolic grace to build and expand the church by equipping believers for ministry to the community and discipling strong leaders, spreading the Gospel of Christ. His powerful teachings convey New Testament biblical truths and doctrines relevant to our society today.

Апостол Иво Койчев е служител, изпълнен със страст към Божието слово и дух на пионерство. Той е призван с апостолска благодат да изгражда църквата чрез усъвършенстване на светиите за делото на служението и предаване на новозаветните библейски истини и доктрина. Като основател и старши апостол на Апостолски Християнски Център “Живот в Слава” Иво Койчев е посветил живота си в изграждането на църква, която носи свободата и силата на Святия Дух. Неговото служение е повлияло в живота на различни хора, семейства и лидери.

Help us caption & translate this video!

https://amara.org/v/oUTz/

Да бъдем свободни от грешни решения

RomaDes |