Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 27 септември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Най-малкият, най-голям“
Пасаж: Eфесяни 3

п-р Людмил Ятански – „Най-малкият, най-голям“ – 27.09.2020

Блага вест |