Views

20.09.2020 г., неделя сутрин, прочит: Евангелие от Марк 4:21-25. Проповед: п-р Станислав Алексиев. Първа евангелска съборна църква – гр. София.

Имаш или нямаш светлина?

Първа Евангелска |