Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 20 септември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Съучастници“
Пасаж: Eфесяни 2:11-22

п-р Людмил Ятански – „Съучастници“ – 20.09.2020

Блага вест |