Views

Проповед на църква „Блага вест“ София от 13 септември, 2020 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Ходим назад, ходим напред“
Пасаж: Eфесяни 2:1-10

п-р Людмил Ятански – „Ходим назад, ходим напред“ – 13.09.2020

Блага вест |