Views

Християнски Център Шумен
Неделно Богослужение (12.07.2020)
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Поробени на разни страсти и удоволствия
http://christiancenter-shumen.com/

Неделно Богослужение – Християнски Център Шумен (12.07.2020)