Views

Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Поробени на разни страсти и удоволствия
http://christiancenter-shumen.com/

Проповед: Поробени на разни страсти и удоволствия (12.07.2020)