Views

Възможен ли е отпор на глобалните манипулации с децата и срещу децата ни, въпреки безумствата на държавата

„Изказване на адвокат Владимир Шейтанов, член на управителното тяло на „РОД“ на международната научна конференция „Социлното отнемане на деца – скритата война срещу семейството“

ТРЕТИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

БИБЛИЯТА |