Views

Тема: ТРЕТИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Възможен ли е отпор на глобалните манипулации с децата и срещу децата ни, въпреки безумствата на държавата

Владимир Шейтанов – Социлното отнемане на деца – скритата война срещу семейството

БИБЛИЯТА |