Views

Всички вярваме, че сме спасени по благодат! Но разбираме ли наистина какво означава това? Каква позиция имаме сега в Христос и какви привилегии произтичат от това спасение?! Нека тази проповед ти помогне да разбереш повече мястото си в Исус Христос!

Спасени по благодат

Църква на Пълното Евангелие |