Views

Много хора смятат Исус Христос само за историческа личност, за философ, за учител от миналото. Истината е, че Той е жив. Той възкръсна според писанията и според Неговите лични думи. Това Го прави Този, който Той каза, че е! Нека тази проповед ти помогне да видиш Бога, като жива и деятелна личност.

Исус Христос е жив днес