Пророчествата, които са се изпълнили, и тези които предстои да се изпълнят.