Тончо Колев

Благодаря – на живо

Не чрез сила

Превъзвишен

Отче наш

Ти Си мой Цар

Твоята любов

Ела, нека да хвалим Бога

Ти Си спасителна канара

Нашиат Цар на живо