Благовестие Бургас

Възкръсналият Цар

Победа носи името

Бог ни обича!

Възкръснал е!