ЕПЦ Русе

Взаимно изграждане

Плодородие

Вяра + дела = 1 (част 2)

Освещение

Вяра + Дела = 1

Богослужение 2021-09-02

Насаме с Бог!

Непокорство/покаяние!

Непокорство/покаяние!

Богослужение 2021-08-05

Страданието

Истинската жертва

Бъдете смели

Мемфивостей

Петдесятница

Духовно кръщение

Утешителят

Да носиш писмото…

Докле дойде Той