ЕПЦ Ветил

Пряк път |Янчо Ганев| 2021.02.17

Илия Миланов 2021.02.14

Хваление: Петък 2021.02.12

Молитва за изцеление

Хваление: Сряда 2021.02.10

Хваление: Неделя 2021.02.07

Хваление: Сряда 2021.02.03

Али Дини 2021.01.31

Хваление: Неделя 2021.01.31

Хваление: Петък 2021.01.29

Хваление: Сряда 2021.01.27

Хваление: Неделя 2021.01.24

Хваление: Петък 2021.01.22

Хваление: Сряда 2021.01.20

Хваление: Неделя 2021.01.17

Хваление: Сряда 2021.01.13

Хваление: Неделя 2021.01.10