Нов Живот – Чикаго

Къде си

От представа до реалност

Изгубен в пещерата

Запленен от Свят Бог

Изцеление

Спри Кражбата

Уроци в промяната

Невидимите хора

Опасни Слухове

Десетте Девици

Твоето писмо до…

Милост

Бог Обаче

Няма да се уплаша от зло

Извиси се над бурята

Небето и наградите за теб

Исус и спасението