Нов Живот – Чикаго

Верен

Възкресен живот

Да познаеш времето

Отсяването

Високи Честоти

Къде си

От представа до реалност

Изгубен в пещерата

Запленен от Свят Бог

Изцеление

Спри Кражбата

Уроци в промяната

Невидимите хора

Опасни Слухове