Божия милост

Съгради олтар на Бога

Бъдете благоразумни

Опрощение и изцеление

Дай сърцето си на Бог

Спомням си за Теб

Кога ни пази Бог

Преглеждай немощните

Защо Бог не чува молитвите

Мора е изпратен от Бога

Багодарим ли на Бога

Молитва, благодарност

Чаках търпеливо Господа

За брака

Наказание, грях и покаяние

Благодарност към Бога

Праведния и нечестивия

Бори се Господи