Propoved.com

Тема на предаването; “Блажени очите, които виждат това, което вие виждате“

ХВАЛЕНИЕ | 28.01.2024 | Църква „Шалом“

Седмично богослужение 27.02.2024 г. (вторник) Послание на Яков – урок 4

Небето се отвори! Толкова благодарни за изливането на Духа сред нас! 🔥 ##sliven #SundayService

Момента, в който осъзнах | Миг | Пастор Емил Неделчев

ЗАВЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БРАКА | Пастор Ангел Пелтеков

ЗАЩО ИСКАШ ДА БЪДЕШ ЖИВ?|| п-р Калоян Курдоманов|| Църква Пророчески Дом – Перник ||

Молитвата, която възкресявa / Пастор Вениамин Пенчев/ЕПЦ 3/ Русе

Според вярата ни – Проповед (25.02.2024)

УСТНИТЕ ДА БЪДАТ ЧИСТИ|| п-р Калоян Курдоманов|| Църква Пророчески дом||

„Спри да ходиш на църква!“ | П-р Светослав Петров

ЛЮБОВ ОТВЪД СВАТБАТА | част 2

Молитвено събрание | п-р Благовест Николов | 28.02.2024 г.

Не забравай Господа | Валентин Христов | Църква „Шалом“

УСТНИТЕ ДА БЪДАТ ЧИСТИ || п-р Калоян Курдоманов||

Богослужение Сливен – 25-ти февруари 2024 г.

Рибар и Овчар – видението на Господ Исус за всеки христов ученик │Пастор Иван Хазърбасанов

Сърцето 25.02.2024 – ХЦ Ново Поколение Ямбол

БЛИЗОСТ С БОГА|| п-р Александър Джоргов|| Църква Вдъхновение||

ПРИЕМИ НЕСРАВНИМО ПОВЕЧЕ/RECEIVE ABUNDANTLY MORE

Опитван и претеглен колко скъпоценен си – Част втора | п-р Иводор Ковачев | 18.02.2024

Конференция “ Place of revival “ #antiochchurch #antioch #faith #placeofrevival

ДОСТОЕН (Build my life) | LIVE | Дани Танев & ДАВ БългарияUntitled

„Само седем пъти“ | Людмил Ятански