В тази първа проповед от поредицата, Димитър Лучев започва разглеждането на въпроса за страданието на праведните. Бог никога не твори зло, но Той допуска злото, дори в живота на онези, които са безупречни, какъвто е бил патриарха Йов. Има два гласа, които ехтят еднакво силно, не само в съзнанието на човека, но и в небесният съд: единият е на Сатана – обвинителя на човечеството, за когото всички са виновни „по подразбиране“. Докато другият глас е на Ходатая Христос, Който заставайки между нас и обвинителя, ни обяви за НЕВИННИ! Кой глас избираш да слушаш и чий глас въплъщаваш в живота на другите?