Идеята за светлина и мрак съществуват от най-дълбока древност, от самото начало на човешката история. Дуалистичното мислене се е срещало навсякъде в древните религии. В Стария завет можем да срещнем Бог да се явява и в светлина и в мрак. П-р Лучев ни запознава с тази идея, но паралелно с това издига неоспоримата истина, че в Христос Бог ни се разкрива напълно и разбираме, че Той е съвършената светлина, изпратена на света. Светлината се въплъщава в Христос, като ни разкрива истината за Бога! Да, има моменти когато Бог е ревнив, гневен и строг и човек Го въприема като мрак, но това са моментите, в които Бог изневерява на Себе Си, на природата Си в името на това да ни дисциплинира и приближи до Себе Си. Димитър Лучев ни разкрива два основоположни принципа за светлината, в която не може да има никаква тъмнина: 1) светлината като принцип на живота – тя идва и дарява живот; който я получи излиза от мрака, преминава от смърт в живот. 2) светлината е принципа на включване, а не на изключване – Бог не изключва никого и нищо и ние трябва да правим същото.