Често говорим за смисъла на Христовия кръст и значението на постигнатото на него, но дали сме изчерпали всичко, което може да се каже по този въпрос? В своето поучение п-р Лучев ни дава още една съществена страна от космическото значение на разпятието. Според ап. Павел тайната на Кръста, онова което остава невидимо и скрито за очите, е свързано с обезоръжаването на началствата и властите управляващи падналия човешки свят, чието зло трябва да бъде изведено на явен показ и веднъж за винаги сразено. Христос дълго време е желал да стори това, затова именно отивайки на Кръста, Той ги разгромява не с друго, а именно със Своята смърт. Ставайки жертва както на религиозния апарат на Юдеите, така и на светското управление на Римляните, Христос разобличава началствата и властите, светски и религиозни като ги обезоръжава позволявайки им да използват целия си арсенал от оръжия срещу Него. Синът Божий става жертва на всички форми на човешкото зло, за да не позволи човечеството да счита Бог за насилник. Христос дойде в света, за да го приключи такъв какъвто го познаваме – пълен с насилие, като ни води в пълна победа над всички негови форми. Отец изпрати Сина да погълне насилието веднъж завинаги и да отнеме властта му там от Кръста. Унищожавайки Синът Божий чрез Неговото разпятие, бруталните сили, които управляват света загубват своята власт над него. Тази власт бива прехвърлена върху Христа, който бива реабилитиран от Бога чрез възкресение от мъртвите. И затова Христос е наречен Цар на Царете и Господ на Господарите; Той е Който ще се върне в света, който изкупи, за да го претвори и да го хармонизира с всичко, което е в небето – това е и нашето очакване!